Friday, March 14, 2008

IV. Mga uri ng kanser na naidudulot ng teknolohiya

Dahil sa mga teknolohiyang ito, napagalaman ng mga eksperto na malaki nga ang magiging epekto ng teknolohiya sa kalusugan. Ang alam nila noon ay ang teknolohiya ay may malaking tulong lamang upang mapadali ang ating mga gawain. Kaya lang hindi nagtagal ay nalaman na din ng mga eksperto na ang teknolohiyang ating kinagisnang gamitin ay may masamang epekto sa ating kalusugan. Maari itong makapagdulot ng kanser sa utak, testicular cancer at iba pa. Ang kanser sa utak ay nagiging sanhi kong lage tayong na e-expose sa mga salik at katangian ng technolohiya tulad ng electromagnetic frequencies, electromagnetic radiation at microwaves dahil sa ang utak natin ay ang talagang unang na-aapektohan ng mga sakit na gaya nito.

(kulang pa ito )

No comments: